Revista trimestral “O mensaxeiro Ludicol” nº 6

Aquí tedes o derradeiro exemplar da revista trimestral “O mensaxeiro Ludicol”:

Posted in Galego, Noticias | Leave a comment

Revista trimestral “O mensaxeiro Ludicol” n° 6

Aquí tenéis el último ejemplar de la revista trimestral “O mensaxeiro Ludicol”:

Posted in Español, Noticias | Leave a comment

Listado de admitidos e non admitidos para o curso 2015 / 2016

- Os alumnos que solicitaron praza para 4º de Educación Infantil (3 anos) están todos admitidos.

- O resto das solicitudes poderán ser consultadas na secretaría do Centro polos interesados.

Posted in Galego, Noticias, Secretaría | Tagged | Leave a comment

Listado de admitidos y no admitidos para el curso 2015 / 2016

- Los alumnos que solicitaron plaza para 4º de Educación Infantil (3 años) están todos admitidos.

- El resto de solicitudes podrán ser consultadas en la secretaría del Centro por los interesados.

Posted in Español, Noticias, Secretaría | Tagged | Leave a comment

Excursión en Lancha pola Ría de Ferrol (1º e 2º de Primaria)

This gallery contains 98 photos.

Galería fotográfica da excursión en lancha pola Ría de Ferrol, Castelo de San Felipe e Mugardos:

More Galleries | Leave a comment

Excursión en Lancha por la Ría de Ferrol (1º y 2º de Primaria)

This gallery contains 98 photos.

Galería fotográfica de la excursión en lancha por la Ría de Ferrol, Castillo de San Felipe y Mugardos:

More Galleries | Leave a comment

Saída ao Pazo da Ópera na Coruña (O Lago dos Cisnes)

This gallery contains 12 photos.

O pasado xoves 26 de febreiro o alumnado de toda primaria acudiu á representación do Lago dos Cisnes, polo Xove Ballet de Galicia e a Orquestra Sínfonica de Galicia, no Pazo da Ópera:

More Galleries | Leave a comment

Salida al Palacio de la Ópera en Coruña (El Lago de los Cisnes)

This gallery contains 12 photos.

El pasado jueves 26 de febrero el alumnado de toda primaria acudio a la representación de El Lago de los Cisnes, por el Joven Ballet de Galicia y la Orquesta Sínfonica de Galicia, en el Palacio de la Ópera:

More Galleries | Leave a comment

Menús do Comedor Ludy de marzo do 2015

Menú do Comedor do Colexio Ludy marzo 2015

Menú do Comedor Ludy para celíacos marzo 2015

Menú do Comedor da Escola Infantil Ludy marzo 2015

Menú de triturados Ludy marzo 2015

Posted in Comedor, Galego | Leave a comment

Menús del Comedor Ludy de marzo de 2015

Menú de Comedor del Colegio Ludy marzo 2015

Menú de Comedor Ludy para celíacos marzo 2015

Menú de Comedor de la Escuela Infantil Ludy marzo 2015

Menú de triturados Ludy marzo 2015

Posted in Comedor, Español | Leave a comment